Sony Xperia SP - Inställningar för stillbildskamera

background image

Inställningar för stillbildskamera

Justera inställningarna för stillbildskameran

1

Aktivera kameran.

2

Tryck till på för att visa alla inställningar.

3

Välj den inställningen som du vill justera och redigera den som du vill.

Inställningar för stillbildskamera – översikt

Upplösning

Välj mellan flera bildstorlekar och bildformat innan du tar bilden. Ett foto med högre

upplösning kräver mer minne.

3264×2448(4:3)

Bildstorlek på 8 megapixel med bildformatet 4:3. Lämpligt för foton som du vill visa på icke-bredbildsskärm

eller skriva ut med hög upplösning.

3104×1746(16:9)

Bildstorlek på 5 megapixel med bildformatet 16:9. Lämpligt för foton som du vill visa på icke-

bredbildsskärm eller skriva ut med hög upplösning.

1632×1224(4:3)

Bildstorlek på 2 megapixel med bildformatet 4:3. Lämpligt för foton som du vill visa på icke-

bredbildsskärm.

70

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

1920×1080(16:9)

Bildstorlek på 2 megapixel med bildformatet 16:9. Lämpligt för foton som du vill visa på bredbildsskärm.

Självutlösare

Med hjälp av självutlösaren kan du ta en bild utan att hålla i enheten. Använd denna

funktion för att ta självporträtt eller gruppfoton där alla kan vara med. Du kan också

använda självutlösaren för att undvika kameraskakningar när du ta foton.

På (10 sekunder)

Ange en 10-sekundersfördröjning från det att du trycker till på kameraskärmen tills fotot tas.

På (2 sekunder)

Ange en 2-sekundersfördröjning från det att du trycker till på kameraskärmen tills fotot tas.

Av

Fotot tas så fort du trycker till på kameraskärmen.

Smile Shutter™

Använd funktionen Smile Shutter™ för att avgöra vilken typ av leende kameran

reagerar på innan du tar ett foto.

Fokusläge

Fokusfunktionen avgör vilken del av ett foto som ska vara i skärpa. När kontinuerligt

autofokus är på justerar kameran fokus kontinuerligt så att området inom den gula

fokusramen förblir i skärpa.

Enkel autofokus

Kameran fokuserar automatiskt på det valda motivet. Kontinuerligt autofokus är på. Rör vid och håll kvar

fingret på kameraskärmen tills den gula fokusramen blir blå, vilket indikerar att skärpan är inställd. Fotot

tas när du släpper med fingret.

Multiautofokus

Fokus ställs automatiskt in på flera områden på bilden. Rör vid och håll kvar fingret på kameraskärmen

tills den gula fokusramen blir blå, vilket indikerar att skärpan är inställd. Fotot tas när du släpper med

fingret. Kontinuerligt autofokus är av.

Ansiktsavkänning

Kameran känner automatiskt av upp till fem mänskliga ansikten. Ansiktena visas med ramar på skärmen.

Kameran fokuserar automatiskt på det närmaste ansiktet. Du kan också välja ett ansikte att fokusera på

genom att trycka till på det på skärmen. När du trycker till på kameraskärmen visar en blå ram vilket

ansikte som valts och är i fokus. Ansiktsavkänning kan inte användas med alla motivtyper. Kontinuerligt

autofokus är på.

Pekfokus

Rör vid ett specifikt område på kameraskärmen för att ställa in fokusområdet. Kontinuerligt autofokus är

av. Rör vid och håll kvar fingret på kameraskärmen tills den gula fokusramen blir blå, vilket indikerar att

skärpan är inställd. Fotot tas när du släpper med fingret.

Inställningen är bara tillgänglig i fotograferingsläget Manuellt.

ISO

Mörker och rörliga objekt kan göra att bilden blir suddig. Du kan förhindra detta genom

att öka ISO-känsligheten.

Auto

Ställer in ISO-känsligheten automatiskt.

100

Ställer in ISO-känsligheten på 100.

200

Ställer in ISO-känsligheten på 200.

400

Ställer in ISO-känsligheten på 400.

800

71

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Ställer in ISO-känsligheten på 800.

Inställningen är bara tillgänglig i fotograferingsläget Manuellt.

Mätning

Den här funktionen mäter mängden ljus som träffar den bild du vill ta och fastställer

automatiskt en välbalanserad exponering.

Mitten

Justerar exponeringen till mitten av bilden.

Medel

Beräknar exponeringen efter mängden ljus som träffar hela bilden.

Spot

Justerar exponeringen på en liten del av bilden du vill ta.

Inställningen är bara tillgänglig i fotoläget Manuellt.

Bildstabilisator

Det kan vara svårt att hålla enheten stadigt när du tar en bild. Med hjälp av

stabilisatorn kan du kompensera små handrörelser.

Inställningen är bara tillgänglig i fotoläget Manuellt.

Förhandsgranska

Du kan välja att förhandsgranska foton och videoklipp precis efter att du tagit eller

spelat in dem.

Obegränsat

En förhandsgranskning visas precis efter att du tagit ett foto eller spelat in ett videoklipp.

5 sekunder

Förhandsgranskningen av fotot eller videoklippet visas i 5 sekunder.

3 sekunder

Förhandsgranskningen av fotot eller videoklippet visas i 3 sekunder.

Redigera

Fotot eller videoklippet öppnas för redigering efter att du tog eller spelade in det.

Av

Fotot eller videoklippet sparas efter att du tog eller spelade in det, och ingen förhandsgranskning visas.

Blixt

Använd blixten för att ta foton vid dåliga ljusförhållanden eller i motljus. Följande

alternativ är tillgängliga när du trycker till på blixtikonen på kameraskärmen:

Auto

Kameran avgör automatiskt om ljusförhållandena kräver att det används en blixt.

Fyllnadsblixt

Använd denna inställning när bakgrunden är ljusare än motivet. Detta tar bort oönskade mörka

skuggor.

Reducering av röda ögon

Reducerar den röda färgen i ögonen när du tar ett foto.

Av

Blixten är avstängd. Ibland får ett foto bättre kvalitet utan blixt, även om ljusförhållandena är dåliga.

Kameran måste hållas stilla för att fotot ska bli bra när du fotograferar utan blixt. Använd

självutlösaren för att undvika suddiga foton.

Ficklampa

En lykta eller kameralampa tänds när du tar foton.

72

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.