Sony Xperia SP - Allmänna kamerainställningar

background image

Allmänna kamerainställningar

Översikt över inställningar för kameraläge

Automatisk

Optimera dina inställningar efter valfritt motiv.

Manuellt

Justera kamerainställningar manuellt.

Bildeffekt

Tillämpa effekterna på foton.

Svepande panorering

Använd denna inställning för att ta panoramiska foton i vidvinkel. Tryck bara på kameraknappen och

flytta kameran stadigt från en sida till den andra.

Snabbstart

Använd snabbstartsinställningarna och starta kameran när skärmen är låst.

Starta endast

När den här inställningen är aktiverad kan du starta kameran fast skärmen är låst genom att hålla

kameraknappen intryck.

Starta och ta bild

När den här inställningen är aktiverad kan du starta kameran och ta ett foto automatiskt, fast skärmen är

låst, genom att hålla kameraknappen intryck.

Starta och spela in video

När den här inställningen är aktiverad kan du starta kameran och spela in ett videoklipp, fast skärmen är

låst, genom att hålla kameraknappen intryck.

Av

Geotagga

Märk foton med information om var de togs.

69

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Pekläge

Identifiera ett visst fokusområde genom att röra vid kameraskärmen med fingret. Fotot

tas så fort du släpper med fingret. Den här inställningen är endast tillgänglig när

fokusläget är inställt på pekfokus.

Slutarljud

Välj att slå på eller stänga av slutarljudet medan du spelar in ett videoklipp.

Datalagring

Du kan välja att spara dina data antingen på ett flyttbart SD-kort eller på enhetens

internminne.

Internminne

Foton och videoklipp sparas på minnet i enheten.

SD-kort

Foton och videoklipp sparas på SD-kortet.

Vitbalans

Den här funktionen justerar färgbalansen i enlighet med ljusförhållandena. Ikonen för

vitbalansinställningen visas på kameraskärmen.

Auto

Justerar färgbalansen automatiskt efter ljusförhållandena.

Glödlampa

Justerar färgbalansen för varma ljusförhållanden, till exempel under glödlampor.

Lysrör

Justerar färgbalansen för lysrörsbelysning.

Dagsljus

Justerar färgbalansen för soliga miljöer utomhus.

Molnigt

Justerar färgbalansen för molniga förhållanden.

Inställningen är bara tillgänglig i fotoläget Manuellt.