Sony Xperia SP - Hämta program från andra källor

background image

Hämta program från andra källor

När enheten har ställts in att tillåta hämtningar från andra källor än Google Play™ kan

du hämta program direkt från andra webbplatser genom att följa relevanta

hämtningsinstruktioner.

Enheten kan skadas om du installerar program av okänt eller osäkert ursprung. Hämta endast

program från tillförlitliga källor. Kontakta programleverantören om du har frågor eller problem.

Tillåta hämtning av program från andra källor

1

Gå till Startskärm och tryck till på .

2

Hitta och tryck till på Inställningar > Säkerhet.

3

Markera kryssrutan Okända källor.

4

Tryck till på OK.

Vissa program kanske behöver komma åt data, inställningar och olika funktioner på enheten

om de ska fungera ordentligt. Installera endast och ge endast behörighet till program du litar

på.

Du kan visa vilka behörigheter som tilldelats ett hämtat program genom att trycka till på

programmet under Inställningar > Appar.

37

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.