Sony Xperia SP - Skriva text med röstinmatning

background image

Skriva text med röstinmatning

När du skriver text kan du använda röstinmatningsfunktionen istället för att skriva

orden. Du uttalar bara ordet som du vill skriva. Röstinmatning är en experimentell

teknik från Google™ och finns tillgänglig för ett antal språk och regioner.

27

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Aktivera röstinmatning

1

När du skriver in text med det virtuella tangentbordet eller med

telefonknappsatsen trycker du till på eller .

2

Tryck till på och sedan på Tangentbordsinställningar.

3

Markera kryssrutan Knapp för Google-röstinmatning.

4

Tryck på för att spara dina inställningar. En mikrofonikon visas på det

virtuella tangentbordet eller knappsatsen.

Skriva text med röstinmatning

1

Öppna det virtuella tangentbordet eller telefonknappsatsen.

2

Tryck till på . När visas ska du tala för att mata in text. När du är klar trycker

du till på igen. Den föreslagna texten visas.

3