Sony Xperia SP - Minne

background image

Minne

Du kan spara innehåll till enhetens internminne och till ett minneskort.

Visa minnesstatusen

1

Från Startskärm trycker du till på .

2

Hitta och tryck till på Inställningar > Lagring så visas statusen för minnet.

Minneskort

Enheten stöder ett minneskort av formatet microSD™, som används till att lagra

innehåll. Minneskortet kan även användas som ett portabelt minne med andra

kompatibla enheter.

Du måste kanske köpa ett minneskort separat.

Formatera minneskortet

Du kan formatera minneskortet i enheten för att exempelvis frigöra minne. Detta

innebär att du raderar alla data på kortet.

Allt innehåll på minneskortet raderas när du formaterar det. Se till att du säkerhetskopierar allt

material du vill spara innan du formaterar minneskortet. Säkerhetskopiera ditt innehåll genom

att exempelvis kopiera filerna till datorn. För mer information, se kapitlet

Ansluta enheten till en

dator

på sidan 97.

Formatera minneskortet

1

Dra statusfältet nedåt och tryck till på .

2

Leta reda och tryck till på Lagring > Radera SD-kort.

3

Bekräfta genom att trycka till på Radera SD-kort > Radera allt

Rensa programminnet

Ibland kan du behöva rensa minnet för ett program. Det kan till exempel hända om

programminnet blir fullt eller om du vill rensa resultaten i ett spel. Du kanske även vill

ta bort inkommande e-post, SMS och MMS i vissa program.

Rensa minnet för ett program

1

Dra statusfältet nedåt och tryck till på .

2

Hitta och tryck till på Appar.

3

Tryck till på det program som du vill rensa minnet för.

4

Tryck till på Rensa cacheminne.

Det går inte att rensa minnet för vissa program.

32

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.