Sony Xperia SP - Använda headset

background image

Använda headset

För att få bästa möjliga prestanda ska du använda tillbehören som medföljer enheten eller

andra kompatibla tillbehör.

Använda headset

1

Ansluta headsetet till enheten.

2

Tryck på samtalshanteringsknappen för att besvara ett samtal.

3

Tryck på samtalshanteringsknappen för att avsluta samtalet.

Du kan köpa headset separat om det inte ingår när du köper enheten.

Om du lyssnar på musik avbryts den när du svarar på ett samtal och återupptas när samtalet

har avslutats.