Sony Xperia SP - Visa foton och video

background image

Visa foton och video

Använd fliken Bilder i programmet Album om du vill visa foton och spela upp video

som du har skapat med kameran, eller om du vill visa liknande innehåll som du har

sparat på enheten. Alla foton och videoklipp visas i ett rutnät med kronologisk ordning.

1

Visa foton och video på fliken Bilder

2

Visa foton och video på fliken Mina album

3

Visa menyalternativ

4

Datum för objekt i gruppen

5

Tryck till på ett foto eller videoklipp för att visa det

6

Visa innehåll genom att bläddra uppåt eller nedåt

Visa foton och videor

1

Gå till Startskärm och tryck till på .

2

Hitta och tryck till på Album.

3

Tryck till på ett foto eller en video för att visa objektet.

4

Snärta åt vänster för att visa nästa foto eller video. Snärta åt höger för att visa

föregående foto eller video.

Om skärmens riktning inte ändras automatiskt när du vänder telefonen markerar du kryssrutan

Rotera skärmen automatiskt under Inställningar > Display.

Ändra storleken på miniatyrerna

När du visar miniatyrer av foton och videoklipp i Album, sära på två fingrar för

att zooma in eller knip ihop två fingrar för att zooma ut.

Zooma i ett foto

När du visar ett foto kan du sära på två fingrar för att zooma in eller knipa ihop två

fingrar för att zooma ut.

Titta på ett bildspel med dina foton

1

Medan du tittar på ett foto trycker du till på skärmen för att visa verktygsfälten,

tryck sedan till på > Bildspel för att börja spela upp alla foton i ett album.

2

Tryck till på ett foto för att avsluta bildspelet.

75

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Titta på ett bildspel med dina foton med musik

1

Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och

tryck sedan till på > SensMe™ slideshow.

2

Markera den musik och det tema du vill använda till bildspelet och tryck till på

. Album-programmet analyserar dina foton och använder SensMe™-

musikdata för att spela ett bildspel.

3

Om du vill pausa uppspelningen, tryck till på skärmen för att visa kontrollerna

och tryck sedan till på .

Spela ett videoklipp

1

Öppna fliken Bilder eller fliken Mina album i Album.

2

Hitta den video du vill öppna i rutnätsvyn eller listvyn.

3

Tryck till på en video för att spela upp den.

4

Om inga spelkontroller visas, visa dem genom att trycka till på skärmen. Tryck

till på skärmen igen för att dölja kontrollerna.

Pausa ett videoklipp

1

Knacka på skärmen samtidigt som ett videoklipp spelas upp för att visa

uppspelningskontrollerna.

2

Tryck till på .

Snabbspola framåt eller bakåt i en video

1

Knacka på skärmen samtidigt som ett videoklipp spelas upp för att visa

uppspelningskontrollerna.

2

Dra förloppsindikatorn åt vänster för att spola bakåt, eller höger för att spola

framåt.

Anpassa volymen för en video

Tryck på volymknappen.