Sony Xperia SP - Visa dina foton på en karta

background image

Visa dina foton på en karta

Att lägga till platsinformation i foton kallas att geotagga. Du kan visa och tagga dina

foton på en karta och visa vänner och familj var du befann dig när du tog ett visst foto.

Mer information finns i

Lägga till geografisk position i foton

på sidan 69.

Om du har aktiverat platsidentifiering och geotaggning på kameran kan du tagga foton direkt

och visa dem på en karta vid ett senare tillfälle.

1

Sök efter en plats på kartan.

2

Visa menyalternativ.

3

En grupp foton och/eller videor som har geotaggats med samma plats.

4

Tryck till två gånger för att zooma in. Knip ihop fingrarna för att zooma ut. Dra för att visa olika delar

av kartan.

5

Miniatyrer av den markerade gruppen foton och/eller videor. Tryck till på ett objekt för att visa det i

helskärmsläge.

Om flera foton har tagits på samma plats kommer endast ett av dem visas på kartan. Det

totala antalet foton visas i övre högra hörnet, till exempel . För att visa alla foton i gruppen

trycker du till på omslagsfotot och sedan på en av miniatyrerna längst ner på skärmen.

Lägga till en geotagg i ett foto

1

Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och

tryck sedan till på Tryck för att ange plats för att öppna kartan.

2

Leta reda och tryck till på önskad plats för att placera fotot på kartan.

3

Justera platsen för fotot genom att trycka till på platsen på kartan dit du vill flytta

fotot.

4

När du är klar trycker du till på OK för att spara geotaggen och återgå till

fotogranskaren.

Visa geotaggade foton på en karta

1

Gå till Startskärm och tryck till på .

2

Hitta och tryck till på Album > Mina album > Kartor.

3

Tryck till på ett foto för att visa det i helskärmsläge.

Visa geotaggade foton på en jordglob

1

Gå till Startskärm och tryck till på .

2

Hitta och tryck till på Album > Mina album > Glob.

3

Tryck till på ett foto för att visa det i helskärmsläge.

80

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Ändra geotaggen för ett foto

1

Medan du tittar på ett foto på kartan i Album rör du vid och håller fingret på fotot

tills ramen blir blå. Tryck sedan på önskad plats på kartan.

2

Tryck till på OK.

Ändra kartvyn

Medan kartan visas i Album trycker du till på och markerar sedan Klassisk vy eller

Satellitvy

.

81

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.