Sony Xperia SP - Fotoalbum

background image

Fotoalbum

På fliken Mina album i albumprogrammet finns alla dina fotoalbum samlade, inklusive

album med foton och videoklipp du tagit eller spelat in med kameran och innehåll som

du delar online via tjänster som exempelvis PlayMemories, Picasa och Facebook. När

du är inloggad på sådana tjänster kan du hantera innehåll, kommentera foton och

videoklipp och visa kommentarer från vänner. Från albumprogrammet kan du också

lägga till geotaggar till foton, utföra enklare redigering och dela innehåll med hjälp av

metoder som exempelvis trådlös Bluetooth®-teknik, e-post eller

meddelandefunktionen.

78

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

1

Visa foton och videor med onlinetjänsten PlayMemories

2

Visa foton och videor på Facebook™

3

Visa foton och videor i Picasa™

4

Visa foton med onlinetjänsten Flickr™

5

Visa alla foton och videor som du har tagit med enhetens kamera

6

Visa alla foton och videor som är sparade på enhetens internminne

7

Visa dina foton i handskläget

8

Visa dina foton på en karta

9

Visa alla foton och videor som är sparade på det flyttbara minneskortet

10 Visa alla foton med ansikten

Onlinetjänsten PlayMemories är inte tillgänglig i alla länder eller regioner.

Visa foton från onlinetjänster i Album

1

Utgå från Startskärm och tryck till på .

2

Hitta och tryck till på Album > Mina album.

3

Tryck till på den önskade onlinetjänsten.

4

Tryck till på Anslut. Alla tillgängliga onlinealbum som du har laddat upp till

tjänsten visas.

5

Tryck till på ett album för att visa dess innehåll och tryck sedan till på ett foto i

albumet.

6

Bläddra till vänster för att visa nästa foto eller video. Bläddra till höger för att

visa föregående foto eller video.

Visa och lägga till kommentarer i albumets onlineinnehåll

1

När du visar ett foto från ett onlinealbum trycker du till på skärmen för att visa

verktygsfälten och trycker sedan till på för att visa kommentarerna.

2

Skriv in dina kommentarer i inmatningsfältet och tryck sedan till på Posta.

"Gilla" foto eller video på Facebook™

Medan du tittar på ett foto eller videoklipp från något av dina Facebook™-album

trycker du till på skärmen för att visa verktygsfälten och trycker sedan till på

för att visa att du "Gillar" det på Facebook™.

79

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.