Sony Xperia SP - Setelan talatah

background image

Setelan talatah

Pikeun ngarobah setelan bewara talatah

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok , teras panggihan tur ketok .

2

Ketok , teras ketok Setelan.

3

Pikeun nambahkeun sora bewara, ketok Nada notifikasi tur pilih hiji pilihan.

4

Kanggo setelan bewara sejenna, centang atawa pupus centang kotak cek nu

sasuai.

Pikeun ngarobah setelan laporan pangiriman kanggo talatah kaluar

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok , teras panggihan tur ketok .

2

Ketok , teras ketok Setelan.

3

Ketok Laporan pangiriman pikeun ngaktipkeun atawa nganonaktipkeun

laporan pangiriman eta.