Sony Xperia SP - Nyandak potret layar

background image

Nyandak potret layar

Anjeun tiasa nyandak gambar poto ti layar nu mana wae di alat Anjeun pikeun jadi

potret layar. Potret layar nu Anjeun candak bakal otomatis disimpen di Albeum.

Pikeun nyandak potret layar

1

Pencet jeung tahan kenop daya sareng kenop polumeu babarengan nepi ka

Anjeun ngadangu sora klik.

2

Pikeun nempo potret layar, sered bar status ka handap.