Sony Xperia SP - Ngakses setelan

background image

Ngakses setelan

Tempo jeung robah setelan alat anjeun ti menu Setelan. Menu Setelan tiasa diakses ti

panel Bewara jeung layar Aplikasi.

Pikeun ngakses setelan alat Anjeun

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok .

2

Ketok Setelan.

Anjeun oge tiasa nyered bar status ka handap dina layar Utama tur ketok pikeun ngakses

setelan alat.