Sony Xperia SP - Android™‎ – naon jeung kunaon?

background image

Android™ – naon jeung kunaon?

Xperia™ ti Sony jalan dina platform Android™ platform. Alat Android™ tiasa

ngalakonan seueur pungsi nu sami sareng komputer teras anjeun tiasa ngaluyukeun

ka kaperluan anjeun nyalira. Contona, anjeun bisa nambah sareng mupus aplikasi,

atawa ningkatkeun aplikasi nu aya pikeun ngamaksimalkeun pungsionalitasna. Dina

Google Play™ Anjeun tiasa ngundeur sababarah aplikasi tur kaulinan ti koleksi nu

terus nambahan. Anjeun oge tiasa ngagabungkeun aplikasi di alat Android™ anjeun

sareng aplikasi nu sejen tur ka ladenan online nu dipake ku anjeun. Contona, anjeun

bisa nyadangkeun kontak, ngakses akun surelek sareng almenak anjeun nu beda-

beda ti hiji tempat, ngalacak pasini anjeun, sareng ngiringan dina jaringan sosial.
Alat Android™ terus dimutahirkeun. Waktu versi software sadia jeung alat anjeun

ngarojong software nu anyar ieu, anjeun tiasa ngapdet alat anjeun pikeun

meunangkeun fitur anyar sarta perbaikan panganyarna.

Alat Android™ Anjeun geus dieusian ku ladenan Google™. Pikeun narima mangpaat

panggedena nu disadiakeun laden Google™, anjeun kudu boga akun Google™ sarta asup ka

akun sawaktu ngamimitian alat anjeun. Anjeun oge kudu gaduh wasa Internet pikeun make

sababaraha fitur dina Android™.

Rilis software anyar bisa jadi teu kompatibel ka sadaya alat.