Sony Xperia SP - Watesan ladenan sareng fitur

background image

Watesan ladenan sareng fitur

Sababaraha ladenan sareng fitur nu disebutkeun di Buku pituduh ieu teu dirojong di

sakabeh nagara/wilayah atawa ku sakabeh jaringan sareng/atawa panyadia ladenan

di sakabeh wewengkon. Tanpa watesan, ieu manglaku ka Nomor Darurat

Internasional GSM, 112. Mangga kontak operator jaringan Anjeun atawa panyadia

ladenan pikeun nangtukeun kasadiaan ladenan atawa fitur nu husus tur mastikeun

aya heunteuna bea akses atawa pamakean tambahan nu manglaku.
Pamakean fitur sareng aplikasi khusus nu disebutkeun dina pituduh ieu tiasa

merlukeun akses ka Internet. Anjeun bisa jadi kudu mayar bea koneksi data sawaktos

Anjeun nyambung ke Internet tina alat Anjeun. Kontak propaider laden nirkabel

Anjeun pikeun inpo nu lain.