Sony Xperia SP - Pregled ikona za status i obaveštenja

background image

Pregled ikona za status i obaveštenja

Ikone statusa

Sledeće ikone statusa mogu se pojaviti na ekranu:

Jačina signala
Nema signala
Roming
GPRS je dostupan
EDGE je dostupan
LTE je dostupan
NFC je aktiviran
3G je dostupan
Slanje i preuzimanje GPRS podataka
Slanje i preuzimanje EDGE podataka
Slanje i preuzimanje 3G podataka
Mreža je dostupna
Slanje i preuzimanje podataka
STAMINA režim je aktiviran
Status baterije
Baterija se puni
GPS je aktiviran
Režim letenja avionom je aktiviran
Funkcija Bluetooth® je aktivirana
SIM kartica nije ubačena
Mikrofon je privremeno isključen
Spikerfon je uključen
Nečujni režim
Režim vibracije
Postavljen je alarm
Sinhronizacija je u toku
Problem s prijavljivanjem ili sinhronizovanjem
Wi-Fi® veza je omogućena i bežične mreže su dostupne

U zavisnosti od dobavljača usluge, mreže i/ili regiona funkcije ili usluge koje predstavljaju neke

od ikona na ovoj listi možda neće biti dostupne.

118

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Ikone obaveštenja

Sledeće ikone obaveštenja mogu se pojaviti na ekranu:

Nova e-poruka
Nova tekstualna ili multimedijalna poruka
Nova govorna pošta
Dolazeći događaj u kalendaru
Pesma se reprodukuje
Uređaj je povezan sa računarom preko USB kabla
Poruka upozorenja
Poruka o grešci
Propušten poziv
Poziv u toku
Poziv na čekanju
Prosleđivanje poziva je uključeno
Dostupna su ažuriranja softvera
Preuzimanje podataka
Otpremanje podataka
Više (neprikazanih) obaveštenja