Sony Xperia SP - Višestruki pozivi

background image

Višestruki pozivi

Ako ste aktivirali čekanje poziva, može istovremeno upravljati višestrukim pozivima.

Kada aktivirate čekanje poziva, zvučni signal će vas obavestiti ako primite drugi poziv.

Aktiviranje ili deaktiviranje poziva na čekanju

1

Iz Početni ekran, tapnite na .

2

Nađite i tapnite na Podešavanja > Podešavanja poziva > Dodatna

podešavanja

.

3

Da biste aktivirali ili deaktivirali poziv na čekanju tapnite na Poziv na čekanju.

41

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Odgovor na drugi poziv i stavljanje poziva u toku na čekanje

Kada čujete ponavljane bipove u toku poziva, prevucite nadesno.

Odbacivanje drugog poziva

Kada čujete ponavljane bipove u toku poziva, prevucite nalevo.

Kreiranje drugog poziva

1

U toku poziva tapnite na .

2

Unesite broj primaoca i tapnite na . Prvi poziv se stavlja na čekanje.

Prelazak iz jednog poziva u drugi

Da biste se prebacili na drugi poziv i stavili trenutni poziv na čekanje, dodirnite

stavku Pređi na ovaj poziv.