Sony Xperia SP - Prosleđivanje poziva

background image

Prosleđivanje poziva

Pozive možete proslediti, na primer na drugi broj telefona ili na službu odgovaranja.

Prosleđivanje poziva

1

Iz Početni ekran, tapnite na .

2

Nađite i tapnite na Podešavanja > Podešavanja poziva > Prosleđivanje

poziva

.

3

Izaberite opciju.

4

Unesite broj na koji želite da prosleđujete pozive i tapnite na Omogući.

Da biste isključili prosleđivanje poziva

1

Iz Početni ekran, tapnite na .

2

Nađite i tapnite na Podešavanja > Podešavanja poziva > Prosleđivanje

poziva

.

3

Izaberite neku opciju, a zatim tapnite na Onemogući.