Sony Xperia SP - Aplikacija za pravljenje rezervne kopije i vraćanje

background image

Aplikacija za pravljenje rezervne kopije i vraćanje

Koristite aplikaciju za pravljenje rezervne kopije i vraćanje da biste napravili rezervne

kopije sadržaja uređaja na memorijskoj kartici ili USB memorijskom uređaju. Takve

rezervne kopije se mogu koristiti za vraćanje sadržaja i nekih podešavanja u

slučajevima kada se podaci izgube ili izbrišu.

Vrste sadržaja za koji možete da napravite rezervnu kopiju

Koristite aplikaciju za kreiranje rezervne kopije i obnavljanje sadržaja da biste napravili

rezervnu kopiju sledećih tipova podataka:

Markeri

Pozivi

Kontakti

Aplikacije preuzete sa usluge Google Play™

Multimedijalne poruke

Podešavanja sistema (kao što su alarmi, jačina zvona i podešavanja jezika)

Tekstualne poruke

Kada obnavljate Google Play™ aplikacije mogu se zaračunati dodatne naknade za razmenu

podataka.

Priprema za korišćenje aplikacije za pravljenje rezervne kopije i

vraćanje

Pre pravljenja rezervne kopije vašeg sadržaja, možete da izaberete odredište za

rezervnu kopiju i tipove podataka čiju rezervnu kopiju želite na napravite.

Izbor odredišta za rezervnu kopiju

1

Iz Početni ekran, tapnite na .

2

Pronađite i tapnite na Rez. kopija i vraćanje.

3

Tapnite na Napravi rezervnu kopiju.

4

Tapnite na traku ispod Gde uskladištiti podatke.

5

Izaberite odredište na koje želite da smestite rezervnu kopiju sadržaja.

112

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Izbor tipova podataka za izradu rezervne kopije

1

Iz Početni ekran, tapnite na .

2

Pronađite i tapnite na Rez. kopija i vraćanje.

3

Tapnite na Napravi rezervnu kopiju.

4

Izaberite tipove podataka za koje želite da izradite rezervnu kopiju.

Pravljenje rezervne kopije sadržaja

1

Na Početni ekran dodirnite .

2

Pronađite i dodirnite stavku Rez. kopija i vraćanje.

3

Dodirnite stavku Napravi rezervnu kopiju, a zatim dodirnite stavku Sada

napravi rez. kop.

.

4

Unesite lozinku za rezervnu kopiju, a zatim dodirnite dugme OK.

Vraćanje rezervne kopije sadržaja pomoću aplikacije za pravljenje

rezervne kopije i vraćanje

Kada vraćate rezervnu kopiju sadržaja uređaja morate izabrati zapis rezervne kopije iz

koga se vrši vraćanje. Ako ste rezervnu kopiju sadržaja pravili nekoliko puta, možete

imati nekoliko zapisa rezervne kopije. Nakon izbora zapisa rezervne kopije, možete

izabrati koje ćete tipove podataka vratiti.

Vraćanje sadržaja iz zapisa rezervne kopije

1

Na Početni ekran dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavku Rez. kopija i vraćanje.

3

Dodirnite stavku Vrati.

4

Izaberite zapis iz kog želite da vratite, a zatim dodirnite stavku Sada vrati.

5

Unesite lozinku za zapis rezervne kopije, a zatim dodirnite dugme OK.

Ne zaboravite da će se svaka promena koju izvršite na podacima i podešavanjima nakon

pravljenja rezervne kopije obrisati u toku postupka vraćanja.

Upravljanje zapisima o rezervnim kopijama

Možete brisati ili preimenovati zapise o rezervnim kopijama koji nastaju tokom

pravljenja rezervne kopije i vraćanja u prethodno stanje.

Preimenovanje zapisa o rezervnoj kopiji

1

Iz Početni ekran, tapnite na .

2

Pronađite i tapnite na Rez. kopija i vraćanje.

3

Pritisnite , a zatim tapnite na Upravljanje rezer. zapisima.

4

Izaberite zapis o rezervnoj kopiji koji želite da preimenujete.

5

Tapnite na .

6

Unesite novo ime i tapnite na Preimenuj.

Brisanje zapisa o rezervnoj kopiji

1

Iz Početni ekran, tapnite na .

2

Pronađite i tapnite na Rez. kopija i vraćanje.

3

Pritisnite , a zatim tapnite na Upravljanje rezer. zapisima.

4

Izaberite zapis o rezervnoj kopiji koji želite da izbrišete ili tapnite na , ako

želite da izbrišete sve zapise.

5

Tapnite na > Izbriši.