Sony Xperia SP - Povezivanje uređaja sa TV aparatom pomoću kabla

background image

Povezivanje uređaja sa TV aparatom pomoću kabla

Povežite uređaj sa Tv aparatom i počnite da gledate sadržaj sačuvan na uređaju na

većem ekranu. Kada uređaj povežete na TV aparat, otvara se aplikacija „TV

Launcher“. Ta aplikacija vam pomaže da reprodukujete medijske datoteke sa uređaja

na televizorima i drugim uređajima.

Možda ćete morati zasebno da kupite MHL kabl.

Prikaz sadržaja uređaja na TV uređaju koji podržava MHL unos

1

Povežite uređaj sa TV uređajem pomoću MHL kabla. se pojavljuje na

statusnoj liniji uređaja nakon uspostavljanja veze.

2

Aplikacija Pokretač za TV se automatski pokreće. Pratite uputstva da biste

prikazali datoteke medija na TV aparatu.

Da biste sadržaj sa uređaja prikazali na televizoru koji podržava HDMI™ unos

1

Povežite svoj uređaj sa MHL adapterom i povežite adapter sa USB izvorom

napajanja.

2

Povežite adapter sa televizorom pomoću HDMI™ kabla. se pojavljuje na

statusnoj liniji uređaja kada se uspostavi veza.

3

Aplikacija Pokretač za TV se automatski pokreće. Pratite uputstva da biste

prikazali medijske datoteke na televizoru.

Prikazivanje pomoći za korišćenje daljinskog upravljača TV aparata

1

Dok je vaš uređaj priključen na TV uređaj, prevucite statusnu liniju nadole da

biste otvorili tablu za obaveštenja.

2

Tapnite na MHL je povezan.

Takođe možete da pritisnete žuto dugme na daljinskom upravljaču TV aparata kako biste

otvorili tablu za obaveštenja.

Prekid veze uređaja i TV aparata

Iskopčajte MHL™ kabl ili MHL adapter iz uređaja.