Sony Xperia SP - Deljenje sadržaja sa DLNA Certified™‎ uređajima

background image

Deljenje sadržaja sa DLNA Certified™ uređajima

Možete prikazivati ili reprodukovati sadržaj medija sačuvan na vašem uređaju ili

drugim uređajima, kao što su, na primer, TV, računar ili tablet računar. Da bi sadržaj

mogao da se deli, ti uređaji moraju imati oznaku DLNA Certified™ od strane

organizacije Digital Living Network Alliance i moraju biti povezani na istu Wi-Fi®

mrežu. Takođe, možete da prikažete ili reprodukujete sadržaj sa drugih DLNA

Certified™ uređaja na vašem uređaju.
Nakon podešavanja deljenja sadržaja između uređaja možete, na primer, na vašem

uređaju slušati muzičke datoteke sačuvane na računaru ili prikazivati fotografije

snimljene kamerom uređaja na TV aparatu velikog ekrana.

Reprodukcija datoteka sa DLNA Certified™ uređaja na vašem

uređaju

Kada reprodukujete datoteke sa drugog DLNA Certified™ uređaja na vašem uređaju,

drugi uređaj se ponaša kao server. Drugim rečima, on deli sadržaj preko mreže.

Server uređaj mora imati omogućenu funkciju deljenja sadržaja kako bi vašem uređaju

obezbedio dozvolu za pristup. Takođe, on mora biti povezan na istu Wi-Fi® mrežu na

koju je povezan uređaj.

Reprodukcija deljene numere na uređaju

1

Proverite da li su uređaji sa kojima želite da delite datoteke povezani sa istom

Wi-Fi® mrežom kao i vaš uređaj.

2

Na Početni ekran dodirnite stavku , a zatim pronađite i dodirnite stavku

WALKMAN

.

3

Izaberite uređaj sa liste povezanih uređaja.

4

Potražite fascikle povezanog uređaja i izaberite numeru koju želite da

reprodukujete. Numera automatski počinje da se reprodukuje.

Reprodukcija deljenog video zapisa na uređaju

1

Proverite da li su uređaji sa kojima želite da delite datoteke povezani sa istom

Wi-Fi® mrežom kao i vaš uređaj.

2

Na Početni ekran dodirnite stavku , a zatim pronađite i dodirnite stavku

Filmovi

.

3

Izaberite uređaj sa liste povezanih uređaja.

4

Potražite fascikle povezanog uređaja i izaberite video zapis koji želite da

reprodukujete.

Prikazivanje deljene fotografije na uređaju

1

Uverite se da su uređaji sa kojima želite da delite datoteke povezani sa istom

Wi-Fi® mrežom kao i vaš uređaj.

2

Iz Početni ekran, tapnite na .

3

Nađite i tapnite na Album > Moji albumi. Prikazuju se svi vaši dostupni albumi

na mreži i povezani uređaji.

4

Izaberite uređaj sa liste povezanih uređaja.

5

Pretražite fascikle na povezanom uređaju i izaberite fotografiju da biste je

pogledali.

90

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Priprema za reprodukciju sadržaja uređaja na DLNA Certified™

uređajima

Pre nego što možete da prikažete ili reprodukujete medijske datoteke sa vašeg

uređaja na drugim DLNA Certified™ uređajima, morate da podesite deljenje datoteka

na svom uređaju. Uređaji sa kojima delite sadržaj se nazivaju klijent uređaji. Na

primer, televizor, računar ili tablet računar mogu da funkcionišu kao klijent uređaji. Vaš

uređaj radi kao server medija kada je njegov sadržaj dostupan klijent uređajima. Kada

na vašem uređaju podesite deljenje datoteka morate i klijent uređajima dodeliti prava

pristupa. Nakon što to učinite, ti uređaji se pojavljuju kao registrovani uređaji. Uređaji

koji čekaju dozvolu pristupa su navedeni kao uređaji na čekanju.

Podešavanje deljenja datoteka pomoću funkcije za povezane uređaje[MR2]

1

Povežite uređaj sa Wi-Fi® mrežom.

2

Sa Početni ekran tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na .

3

Tapnite na , a zatim tapnite na Server medija.

4

Da biste uključili funkciju Deljenje medija, prevucite klizač. Na statusnoj liniji se

pojavljuje . Vaš uređaj može da funkcioniše kao medijski server.

5

Povežite računar ili druge uređaje sa istom Wi-Fi® mrežom kao svoj uređaj.

6

Na statusnoj traci uređaja se pojavljuje obaveštenje. Otvorite obaveštenje i

postavite važeća prava pristupa drugim uređajima.

Uputstva opisana gore mogu se razlikovati u zavisnosti od korišćenih klijent uređaja.

Pogledajte uputstvo za upotrebu klijent uređaja za više informacija. Ako se uređaj ne može

povezati, proverite da li vaša Wi-Fi® mreža funkcioniše.

Meniju Server medija možete pristupiti i u okviru Podešavanja > Xperia™ > Podešavanja

servera medija. Ako zatvorite prikaz Server medija, funkcija deljenja datoteka ostaje aktivna u

pozadini.

Zaustavljanje deljenja datoteka sa drugim DLNA Certified™ uređajima

1

Na Početni ekran dodirnite stavku , a zatim pronađite i dodirnite stavku .

2

Dodirnite stavku , a zatim dodirnite stavku Server medija.

3

Prevucite klizač da biste isključili funkciju Deljenje medija.

Podešavanje dozvola pristupa za uređaj na čekanju

1

Na Početni ekran dodirnite stavku , a zatim pronađite i dodirnite stavku .

2

Dodirnite stavku , a zatim dodirnite stavku Server medija.

3

Izaberite uređaj sa liste Uređaji na čekanju.

4

Izaberite nivo dozvole za pristup.

Promena imena registrovanog uređaja

1

Na Početni ekran dodirnite stavku , a zatim pronađite i dodirnite stavku .

2

Dodirnite stavku , a zatim dodirnite stavku Server medija.

3

Izaberite uređaj sa liste Registrovani uređaji, a zatim izaberite stavku Promeni

ime

.

4

Unesite novi naziv za uređaj.

Promena nivoa pristupa registrovanog uređaja

1

Na Početni ekran dodirnite stavku , a zatim pronađite i dodirnite stavku .

2

Dodirnite stavku , a zatim dodirnite stavku Server medija.

3

Izaberite uređaj sa liste Registrovani uređaji.

4

Dodirnite stavku Promeni nivo pristupa i izaberite opciju.

Dobijanje pomoći u vezi sa deljenjem sadržaja sa drugim DLNA Certified™

uređajima

1

Na Početni ekran dodirnite stavku , a zatim pronađite i dodirnite stavku .

2

Dodirnite stavku , a zatim dodirnite stavku Server medija.

3

Dodirnite stavku .

91

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Reprodukcija datoteka na digitalnom rendereru medija

Pomoću DLNA™ tehnologije, možete preneti medijski sadržaj sačuvan na vašem

uređaju na drugi uređaj koji je povezan na istu Wi-Fi® mrežu. Drugi uređaj mora imati

mogućnost rada kao digitalni renderer medija (DRM), što znači da može renderovati,

ili reprodukovati, sadržaj primljen od uređaja. Na primer, DMR uređaj može biti TV sa

DLNA funkcijom ili računar sa operativnim sistemom Windows® 7 ili novijom verzijom.

Podešavanja za omogućavanje digitalnog renderera medija se mogu razlikovati u zavisnosti od

korišćenog uređaja. Pogledajte uputstvo za upotrebu odgovarajućeg uređaja u vezi detaljnih

informacija.

Sadržaji sa tehnologijom upravljanja digitalnim pravima (DRM) se ne mogu reprodukovati na

digitalnom rendereru medija uz korišćenje DLNA™ tehnologije.

Prikazivanje fotografija ili video zapisa sa uređaja na DMR uređaju

1

Uverite se da ste ispravno podesili DMR uređaj i da je on povezan sa istom Wi-

Fi® mrežom kao vaš uređaj.

2

Na Početni ekran dodirnite stavku .

3

Pronađite i tapnite na Album.

4

Potražite i otvorite datoteku koju želite da prikažete.

5

Tapnite na ekran da biste prikazali trake sa alatkama, a zatim tapnite na i

izaberite DMR uređaj sa kojim želite da delite sadržaj. Izabrane datoteke

počinju da se reprodukuju hronološki na uređaju koji izaberete.

6

Da biste prekinuli vezu sa DMR uređajem, tapnite na i izaberite svoj uređaj.

Datoteka prestaje da se reprodukuje na DMR uređaju, ali nastavlja da se

reprodukuje na vašem uređaju.

Takođe, možete da delite video iz aplikacije Filmovi na uređaju ako tapnete na video zapis, a

zatim tapnete na .

Reprodukovanje muzičke numere sa uređaja na DMR uređaju

1

Proverite da li ste ispravno podesili DMR uređaj i da je on povezan sa istom Wi-

Fi® mrežom kao vaš uređaj.

2

Na Početni ekran dodirnite stavku , a zatim pronađite i dodirnite stavku

WALKMAN

.

3

Izaberite kategoriju muzike i potražite numeru koju želite da delite, a zatim je

dodirnite.

4

Dodirnite stavku i izaberite DMR uređaj sa kojim želite da delite sadržaj.

Numera se automatski reprodukuje na uređaju koji izaberete.

5

Da biste prekinuli vezu sa DMR uređajem, dodirnite stavku i izaberite svoj

uređaj. Numera prestaje da se reprodukuje na DMR uređaju, ali nastavlja da se

reprodukuje na vašem uređaju.