Sony Xperia SP - Korišćenje GPS-a

background image

Korišćenje GPS-a

Uređaj ima GPS (Sistem globalnog pozicioniranja – Global Positioning System)

prijemnik koji koristi satelitske signale za proračunavanje vaše lokacije. Uređaj

podržava i GLONASS (Global Navigation Satellite System). Oba sistema mogu da se

dopunjuju i da zamene jedan drugog ako je to potrebno kako bi obezbedili preciznost

pozicije i dobar utisak pri radu sa navigacijom. Kada omogućite GPS, automatski se

omogućava i GLONASS sistem.

Kada koristite funkcije koje zahtevaju GPS i GLONASS prijemnik za pronalaženje vaše lokacije,

proverite da li jasno vidite nebo.

Omogućavanje GPS-a

1

Prevucite statusnu liniju nadole, a zatim dodirnite stavku .

2

Dodirnite stavku Usluge lokacije.

3

Prevucite nadesno klizač pored stavke Pristup mojoj lokaciji.

4

Dodirnite dugme Slažem se da biste potvrdili.

Kada omogućite GPS, automatski se omogućava GLONASS sistem.

Dobijanje najboljih performansi

Kada prvi put budete koristili GPS, možda će biti potrebno 5 do 10 minuta za

pronalaženje vaše lokacije. Da biste pomogli pretragu proverite da li imate jasan

pogled na nebo. Stojite mirno i ne zaklanjajte GPS antenu (označeno područje na

slici). GPS signali mogu proći kroz oblake i plastiku, ali ne i kroz većinu čvrstih

objekata kao što su zgrade i planine. Ako lokaciju na kojoj se nalazite nije moguće

pronaći ni posle nekoliko minuta, premestite se na neku drugu.

106

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..