Sony Xperia SP - Podešavanja video-kamere

background image

Podešavanja video-kamere

Prilagođavanje podešavanja video-kamere

1

Aktivirajte kameru.

2

Tapnite na jednu od ikona podešavanja na ekranu.

3

Da biste prikazali sva podešavanja tapnite na .

4

Izaberite podešavanje koje želite da prilagodite, a zatim izvršite izmene.

Pregled podešavanja video-kamere

Video rezolucija

Prilagodite rezoluciju video zapisa za različite formate.

Puni HD

1980×1080(16:9)

Puni HD (visoka definicija) format sa razmerom 16:9. 1980×1080 piksela.

HD

1280×720(16:9)

HD (visoka definicija) format sa razmerom 16:9. 1280×720 piksela.

MMS

Snimite video zapise koji su prikladni za slanje u multimedijalnim porukama. Vreme snimanja za ovaj

video format je ograničeno tako da on može stati u multimedijalnu poruku.

Ovo podešavanje je dostupno samo u Ručno režimu snimanja.

Samostalni tajmer

Pomoću samostalnog tajmera možete snimiti video bez držanja uređaja. Ovu funkciju

koristite da snimite grupne video zapise pri čemu svi mogu biti u video zapisu.

Takođe, samostalni tajmer možete da koristite da biste izbegli drmanje kamere

prilikom snimanja video zapisa.

Uključeno (10 s)

Postavite odlaganje od 10 sekunde od trenutka kada dodirnete ekran kamere pa do trenutka snimanja

video zapisa.

Uključeno (2 s)

Postavite odlaganje od 2 sekunde od trenutka kada dodirnete ekran kamere pa do trenutka snimanja

video zapisa.

Isključeno

Video počinje da se snima čim dodirnete ekran kamere.

Režim fokusa

Podešavanje fokusa određuje koji deo fotografije će biti istaknut. Kada je uključen

neprekidni autofokus kamera nastavlja da podešava fokus tako da oblast unutar belog

okvira fokusa ostaje istaknuta.

Jednostruki autom. fokus

Kamera se automatski fokusira na izabrani predmet. Neprekidni autofokus je uključen.

Prepoznavanje lica

Kamera automatski otkriva do pet lica, koja naglašavaju okviri na ekranu kamere. Kamera se automatski

fokusira na najbliže lice. Možete i da izaberete koje ćete lice fokusirati kada ga dodirnete na ekranu. Kada

dodirnete ekran kamere, žuti okvir pokazuje koje je lice izabrano i nalazi se u fokusu. Prepoznavanje lica

ne može da se koristi za sve tipove scena. Neprekidni autofokus je uključen.

Praćenje objekta

73

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Kada izaberete objekat tako što ga dodirnete u viziru, kamera ga prati za vas.

Ovo podešavanje je dostupno samo u Ručno režimu snimanja.

Merenje

Ova funkcija automatski utvrđuje dobru ekspoziciju merenjem količine svetla na slici

koju želite da snimite.

Centar

Prilagođava ekspoziciju prema centru slike.

Prosečno

Izračunava ekspoziciju na osnovu količine svetla na celoj slici.

Tačka

Prilagođava ekspoziciju prema veoma malom delu slike koju želite da snimite.

Ovo podešavanje je dostupno samo u Ručno režimu snimanja.

Mikrofon

Izaberite da li želite da se snimaju okolni zvukovi kada snimate video zapise.

Blic

Koristite osvetljenje blica da biste snimili video zapise kada su uslovi osvetljenja slabi

ili kada postoji pozadinsko osvetljenje. Ikona video blica je dostupna samo na

ekranu video-kamere. Ponekad kvalitet video zapisa može biti bolji bez osvetljenja,

čak i ako su uslovi osvetljenja loši.

Uključeno

Isključeno

74

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..