Sony Xperia SP - Telefonatat në vazhdim

background image

Telefonatat në vazhdim

Pamja e përgjithshme e telefonatave në vazhdim

1

Hapni listën tuaj të kontakteve

2

Aktivizoni altoparlantin gjatë një telefonate

3

Heshtni mikrofonin gjatë një telefonate

4

Futni numra gjatë një telefonate

5

Mbyllni telefonatën

Për të ndryshuar volumin e mikrofolësit gjatë një telefonate

Shtypeni tastin e volumit lart ose poshtë.

Për të aktivizuar ekranin gjatë një telefonate

Shtypni për pak .