Sony Xperia SP - Posta zanore

background image

Posta zanore

Nëse abonimi juaj përfshin shërbimin e postës zanore, telefonuesit mund t'ju lënë

mesazhe zanore kur nuk mund t'i përgjigjeni telefonatave. Numri i shërbimit të postës

zanore ruhet normalisht në kartën SIM. Nëse jo, mund ta merrni numrin nga ofruesi i

shërbimit dhe t'a futni me dorë.

43

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të futur numrin tuaj të postës zanore

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Cilësimet e telefonatës > Posta zanore

>Cilësimet e postës zanore > Numri i postës zanore.

3

Futni numrin e postës zanore.

4

Trokitni lehtë mbi OK.

Për t'i telefonuar shërbimit të postës tuaj zanore

1

Nga Ekrani fillestar, takoni .

2

Gjeni dhe takoni Telefoni.

3

Prekni dhe mbani

1

.