Sony Xperia SP - Përcjellja e telefonatave

background image

Përcjellja e telefonatave

Ju mund t'i përcillni telefonatat për shembull, në një numër tjetër ose në një shërbim të

sekretarisë telefonike.

Për të devijuar telefonatat

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Cilësimet e telefonatës > Transferimi i

telefonatave

.

3

Përzgjidhni një opsion.

4

Futni numrin tek i cili doni të devijoni telefonatat, më pas trokitni lehtë mbi

Aktivizo

.

Për të çaktivizuar devijimin e telefonatave

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Cilësimet e telefonatës > Transferimi i

telefonatave

.

3

Përzgjidhni një opsion, pastaj trokitni lehtë mbi Çaktivizo.