Sony Xperia SP - Bërja e telefonatave

background image

Bërja e telefonatave

Pamja e përgjithshme e bërjes së telefonatave

Mund të bëni një telefonatë duke formuar me dorë një numër telefoni, duke trokitur

lehtë një numër të ruajtur në listën e kontakteve, ose duke trokitur lehtë numrin e

telefonit në pamjen e regjistrit të telefonatave. Mund të përdorni edhe tiparin e

telefonimit të zgjuar për të gjetur më shpejt numrat nga lista e kontakteve dhe regjistri i

telefonatave. Për të bërë një telefonatë video, mund të përdorni mesazhimin e

menjëhershë të Hangouts™ dhe aplikacionin e bisedës përmes videos në pajisjen

tuaj. Shihni

Mesazhimi i çastit dhe biseda me video

në faqen 52.

1

Hapni listën tuaj të kontakteve

2

Shihni zërat e regjistrit të telefonatave

3

Shihni kontaktet tuaja të preferuara

4

Shihni të gjitha grupet e kontakteve të ruajtura në pajisjen tuaj

5

Fshini numrin

6

Tastiera e telefonimit

7

Fshihni ose pastroni regjistrin e telefonatave

8

Butoni i telefonatës

9

Fshihni ose afishoni formuesin e numrit

Për të bërë një telefonatë duke formuar numrin

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Telefoni.

3

Futni numrin e marrësit dhe trokitni lehtë mbi .

Për të bërë një telefonatë duke telefonimin e zgjuar

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe takoni Telefoni.

3

Përdorni tastierën e telefonimit për të futur shkronjat ose numrat që i

korrespondojnë kontaktit që dëshironi të telefononi. Ndërsa futni secilën

shkronjë ose numër, shfaqet një listë e përkimeve të mundshme.

4

Takoni kontaktin që dëshironi të telefononi.

39

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të bërë një telefonatë ndërkombëtare

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Telefoni.

3

Prekni dhe mbani 0 derisa të shfaqet shenja “+”.

4

Futni prefiksin e shtetit, prefiksin e zonës (pa 0-n e parë) dhe numrin e telefonit,

pastaj trokitni lehtë mbi .

Afishimi ose fshehja e numrit tuaj të telefonit

Ju mund të përzgjidhni që të afishoni ose të fshihni numrin tuaj të telefonit në pajisjet e

marrësve të telefonatave kur i telefononi atyre.

Për të afishuar ose fshehur numrin tuaj të telefonit

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Cilësimet e telefonatës > Cilësimet

shtesë

> Identifikimi i telefonatës.