Sony Xperia SP - Sinkronizimi me shërbimet e Google™‎

background image

Sinkronizimi me shërbimet e Google™

Sinkronizoni pajisjen tuaj me shërbime të ndryshme të Google™ për të mbajtur

informacionin tuaj të përditësuar, pavarësisht nga cila pajisje po e përdorni llogarinë

tuaj Google™. Për shembull, mund të sinkronizoni kontaktet tuaja, Gmail™ dhe të

dhënat në kalendar.

Për të krijuar një llogari Google™ për sinkronizim

1

Nga Ekrani fillestar juaj, goditni .

2

Goditni Cilësimet > Shto llogarinë > Google.

3

Ndiqni udhëzuesin e rregjistrimit për të krijuar një llogari në Google™ ose futuni

nëse tashmë keni një llogari.

4

Shtypni llogarinë tuaj të sapokrijuar të Google™ dhe pastaj shtypni artikujt që

dëshironi t'i sinkronizoni.

Për të sinkronizuar manualisht me llogarinë tuaj në Google™

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni .

2

Trokitni lehtë mbi Cilësimet > Google.

3

Trokitni lehtë mbi llogarinë në Google™ që dëshironi të sinkronizoni.

4

Shtypni , pastaj trokitni Sinkronizo tani.

Për të sinkronizuar një aplikacion me një llogari Google™

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Trokitni lehtë mbi Cilësimet > Google.

3

Trokitni llogarinë në Google™ me të cilën dëshironi të sinkronizoni. Shfaqet një

listë e aplikacioneve që mund të sinkronizohen me llogarinë Google.

4

Takoni aplikacionin që dëshironi të sinkronizoni me llogarinë e përzgjedhur në

Google.

Për të sinkronizuar të dhënat e shfletuesit të Internetit

1

Nga Ekrani fillestar juaj, takoni .

2

Takoni Cilësimet > Google.

3

Takoni llogarinë Google™ me të cilën dëshironi të sinkronizoni, pastaj takoni

Sinkronizo shfletuesin

.

Për të hequr një llogari Google™

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Trokitni lehtë mbi Cilësimet > Google.

3

Trokitni lehtë mbi llogarinë Google™ që dëshironi të hiqni nga lista e llogarive.

4

Shtypni , pastaj trokitni lehtë mbi Hiqe llogarinë.

5

Trokitni përsëri lehtë mbi Hiqe llogarinë, për të konfirmuar.

105

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.