Sony Xperia SP - Sinkronizimi me Microsoft® Exchange ActiveSync®

background image

Sinkronizimi me Microsoft® Exchange ActiveSync®

Duke përdorur një llogari të Microsoft Exchange ActiveSync, mund të qaseni në

mesazhet e postës elektronike, takimet e kalendarit dhe kontaktet e korporatës tuaj

drejtpërdrejt nga pajisja juaj. Pas konfigurimit, mund të gjeni informacionin tuaj në

aplikacionet Posta elektronike, Kalendari dhe Kontaktet.

Për të konfiguruar postën elektronike, kalendarin dhe kontaktet e korporatës për

sinkronizimin

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Trokitni lehtë mbi Cilësimet > Shto llogarinë > Exchange ActiveSync.

3

Futni adresën e postës elektronike dhe fjalëkalimin e korporatës.

4

Trokitni lehtë mbi Tjetër. Pajisja juaj fillon të përnxjerrë informacionin e llogarisë.

Nëse ndodh një mosfunksionim, kontaktoni me administratorin e rrjetit të

korporatës për më shumë informacion dhe pastaj futni me dorë detajet e

domenit dhe të serverit për llogarinë tuaj.

5

Trokitni lehtë mbi OK për të lejuar serverin e korporatës që të kontrollojë

pajisjen tuaj.

6

Përzgjidhni të dhënat që dëshironi të sinkronizoni me pajisjen tuaj, siç janë

kontaktet dhe zërat e kalendarit.

7

Nëse dëshironi, aktivizoni administratorin e pajisjes për të lejuar serverin e

korporatës të kontrollojë tipare të caktuara të sigurisë në pajisjen tuaj. Për

shembull, mund ta lejoni serverin e korporatës të cilësojë rregulla për

fjalëkalimin dhe të cilësojë enkriptimin e hapësirës ruajtëse.

8

Kur konfigurimi të ketë mbaruar, futni një emër për llogarinë e korporatës.

Për të modifikuar konfigurimin e postës elektronike, kalendarit dhe kontakteve të

korporatës

1

Nga Ekrani fillestar juaj, takoni .

2

Takoni Posta elektronike, pastaj takoni .

3

Takoni Cilësimet dhe zgjidhni një llogari të korporatës.

4

Ndryshoni cilësimet e dëshiruara.

Për të cilësuar një interval sinkronizimi për një llogari korporate

1

Nga Ekrani fillestar juaj, takoni .

2

Takoni Posta elektronike, pastaj takoni .

3

Takoni Cilësimet dhe zgjidhni një llogari të korporatës.

4

Takoni Kontrollo shpeshtësinë dhe përzgjidhni një opsion për intervalin.

Për të hequr një llogari të korporatës

1

Nga Ekrani fillestar juaj, takoni .

2

Takoni Cilësimet > Exchange ActiveSync, pastaj përzgjidhni llogarinë e

korporatës.

3

Takoni , pastaj takoni Hiqe llogarinë.

4

Takoni Hiqe llogarinë përsëri për të konfirmuar.