Sony Xperia SP - Sinkronizimi me Facebook™‎

background image

Sinkronizimi me Facebook™

Ekzistojnë dy mënyra për të përdorur Facebook™ në pajisjen tuaj. Mund të përdorni

aplikacionin standard të Facebook për t'u qasur në llogarinë tuaj të Facebook në linjë

ose mund të sinkronizoni llogarinë e Facebook me pajisjen tuaj dhe të bashkëndani

përmbajtje midis Facebook™ dhe një game aplikacionesh të tjera. Për shembull,

nëpërmjet Facebook mund të bashkëndani muzikë në aplikacionin "WALKMAN" në

pajisjen tuaj. Për të sinkronizuar pajisjen tuaj me Facebook, duhet së pari të

konfiguroni një llogari të "Xperia™ me Facebook".

Për të konfiguruar një llogarin "Xperia™ me Facebook" në pajisjen tuaj

1

Nga Ekrani fillestar juaj, takoni .

2

Takoni Cilësimet > Shto llogarinë > Xperia™ me Facebook.

3

Ndiqni udhëzimet në ekran për të hyrë në llogarinë tuaj Facebook™ ose për të

krijuar një llogari të re.

106

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të sinkronizuar me dorë me një llogari "Xperia™ me Facebook"

1

Nga Ekrani fillestar juaj, takoni .

2

Takoni Cilësimet > Xperia™ me Facebook.

3

Përzgjidhni llogarinë që dëshironi të sinkronizoni.

4

Shtypni , pastaj takoni Sinkronizo tani.

Për të hequr një llogari "Xperia™ me Facebook"

Kur hiqni nga telefoni një llogari të "Xperia™ me Facebook" nga pajisja juaj, llogaria e

shoqëruar e Facebook në linjë nuk fshihet dhe mund të vazhdoni t'a përdorni atë nga një

kompjuter.

1

Nga Ekrani fillestar juaj, takoni .

2

Takoni Cilësimet > Xperia™ me Facebook.

3

Përzgjidhni llogarinë që dëshironi të hiqni.

4

Shtypni , pastaj takoni Hiqe llogarinë.

5

Takoni Hiqe llogarinë përsëri për të konfirmuar.

107

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.