Sony Xperia SP - Rreth sinkronizimit të të dhënave në pajisjen tuaj

background image

Rreth sinkronizimit të të dhënave në pajisjen tuaj

Me pajisjen tuaj mund të sinkronizoni kontaktet, postën elektronike, ngjarjet e

kalendarit dhe informacione të tjera me llogaritë shumëfishe të postës elektronike,

shërbimet e sinkronizimit dhe llogaritë e llojeve të tjera, në varësi të aplikacioneve të

instaluara në pajisje. Sinkronizimi i pajisjes me burimet e tjera të informacionit është

një mënyrë e thjeshtë dhe praktike për t'u informuar. Mund t'i sinkronizoni

automatikisht të dhënat me anë të aktivizimit të funksionit të sinkronizimit automatik.

Për të aktivizuar funksionin e sinkronizimit automatik

1

Zvarriteni poshtë shiritin e gjendjes dhe më pas trokitni lehtë mbi .

2

Zvarriteni rrëshqitësin pranë Sinkronizimi automatik në të djathtë.