Sony Xperia SP - Pamja e përgjithshme e gjendjes dhe ikonave të njoftimit

background image

Pamja e përgjithshme e gjendjes dhe ikonave të njoftimit

Ikonat e gjendjes

Në ekran mund të shfaqen këto ikona të gjendjes:

Fuqia e sinjalit
Nuk ka sinjal
Roaming
GPRS është i disponueshëm
EDGE është i disponueshëm
LTE është i disponueshëm
NFC është i aktivizuar
3G është i disponueshëm
Dërgimi dhe shkarkimi i të dhënave GPRS
Dërgimi dhe shkarkimi i të dhënave EDGE
Dërgimi dhe shkarkimi i të dhënave 3G
Rrjeti është i disponueshëm
Dërgimi dhe shkarkimi i të dhënave
Regjimi STAMINA është aktivizuar
Gjendja e baterisë
Bateria është duke u ngarkuar
GPS është i aktivizuar
Regjimi në aeroplan është i aktivizuar
Funksioni Bluetooth® është i aktivizuar
Karta SIM nuk është futur
Mikrofoni është i heshtur
Telefolësi është aktiv
Modaliteti Në heshtje
Regjimi me dridhje
Eshtë cilësuar një alarm
Sinkronizimi po kryhet
Problem me hyrjen ose sinkronizimin
Është aktivizuar një lidhje Wi-Fi® dhe disponohen rrjete pa tel

Në varësi të ofruesit tuaj të shërbimit, rrjetit dhe/ose rajonit, funksionet ose shërbimet e

përfaqësuara nga disa ikona në këtë listë mund të mos jenë të disponueshme.

120

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Ikonat e njoftimeve

Në ekran mund të shfaqen ikonat e njoftimeve në vijim:

Mesazh i ri i postës elektronike
Mesazh i ri me tekst ose multimedial
Postë e re zanore
Ngjarje e ardhshme në kalendar
Një këngë po riprodhohet
Pajisja është e lidhur me një kompjuter përmes një kablloje USB
Mesazh paralajmërues
Mesazh gabimi
Telefonatë e humbur
Telefonata po kryhet
Telefonatë në pritje
Transferimi i telefonatave u aktivizua
Përditësimet e softuerit janë të disponueshme
Shkarkimi i të dhënave
Ngarkimi i të dhënave
Njoftime të tjera (të pashfaqura)