Sony Xperia SP - Cilësimet e zërit

background image

Cilësimet e zërit

Për të këmbyer mes modaliteteve të zërit mono dhe stereo

1

Kur radioja është e hapur, shtypni .

2

Takoni Aktivizo tingullin stereo.

3

Për të dëgjuar radion në modalitetin e zërit mono përsëri, shtypni dhe takoni

Detyro tingullin mono

.

Për të përzgjedhur rajonin e radios

1

Kur radioja është e hapur, shtypni .

2

Takoni Cilëso rajonin e radios.

3

Përzgjidhni një opsion.

Për të rregulluar Vizualizuesin

1

Kur radioja është e hapur, trokitni lehtë mbi .

2

Trokitni lehtë mbi Vizualizuesi.

3

Përzgjidhni një opsion.

67

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.