Sony Xperia SP - Organizimi i mesazheve tuaja të postës elektronike

background image

Organizimi i mesazheve tuaja të postës elektronike

Për të rradhurit postën tuaj elektronike

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Posta elektronike.

3

Nëse jeni duke përdorur disa llogari të postës elektronike, trokitni dhe

përzgjidhni llogarinë që dëshironi të rradhisnin, pastaj trokitni Kutia në hyrje në

menynë që shfaqet poshtë. Nëse dëshironi të rradhisni menjëherë në të gjitha

llogaritë tuaja të postës elektronike, trokitni , pastaj trokitni Kutia në hyrje

kombinuar

.

4

Takoni , pastaj trokitni Radhit.

5

Zgjidhni një opsion të rradhitjes.

56

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të kërkuar për mesazhe të postës elektronike

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi , pastaj gjeni dhe trokisni Posta

elektronike

.

2

Nëse jeni duke përdorur disa llogari të postës elektronike, trokitni dhe

përzgjidhni llogarinë që dëshironi të kontrolloni, pastaj trokitni Kutia në hyrje në

menynë që shfaqet poshtë. Nëse dëshironi të kërkoni menjëherë në të gjitha

llogaritë tuaja të postës elektronike, trokitni , pastaj trokitni Pamja e

kombinuar

.

3

Trokitni lehtë mbi .

4

Futni tekstin tuaj të kërkimit dhe pastaj trokitni lehtë mbi në tastierë.

5

Rezultati i kërkimit shfaqet në një listë të radhitur sipas datës. Trokitni lehtë mbi

mesazhin e postës elektronike që dëshironi të hapni.

Për të parë të gjitha dosjet për një llogari të postës elektronike

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi , pastaj gjeni dhe trokisni Posta

elektronike

.

2

Nëse jeni duke përdorur disa llogari të postës elektronike, takoni dhe

përzgjidhni llogarinë që dëshironi të kontrolloni.

3

Nën llogarinë që dëshironi të kontrolloni, përzgjidhni Afisho të gjitha dosjet.

Për të fshirë një mesazh të postës elektronike

1

Në kutinë e hyrjes të postës tuaj elektronike, tuaj shënoni kutitë e shenjave për

mesazhin që dëshironi të fshini, pastaj trokitni .

2

Trokitni lehtë mbi Fshij.

Në shikimin e kutins në hyrje të postës elektronike, gjithashtu mund të godasësh lehtë një

mesazh në të djathtë për ta fshirë.