Sony Xperia SP - Konfigurimi i postës elektronike

background image

Konfigurimi i postës elektronike

Përdorni aplikacionin e postës elektronike në pajisjen tuaj për të dërguar dhe për të

marrë mesazhe të postës elektronike nëpërmjet llogarive tuaja të postës elektronike.

Mund të keni njëkohësisht një ose disa llogari të postës elektronike, duke përfshirë

llogaritë e korporatës Microsoft Exchange ActiveSync.

Për të konfiguruar një llogari të postës elektronike

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Posta elektronike.

3

Për të përfunduar konfigurimin, ndiqni udhëzimet që shfaqen në ekran.

Për disa shërbime të postës elektronike, mund të duhet të kontaktoni me ofruesin e

shërbimeve të postës elektronike për informacionin rreth cilësimeve të detajuara për llogarinë

e postës elektronike.

Për të shtuar një llogari shtesë të postës elektronike

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Posta elektronike.

3

Nëse jeni duke përdorur disa llogari të postës elektronike, trokitni , pastaj

trokitni Shto llogarinë.

4

Futni adresën e postës elektronike dhe fjalëkalimin dhe më pas trokitni lehtë

mbi Tjetër. Nëse cilësimet për llogarinë e postës elektronike nuk mund të

shkarkohen automatikisht, përfundoni me dorë konfigurimin.

5

Kur ju kërkohet, futni një emër për llogarinë tuaj të postës elektronike që të

mund të identifikohet lehtë.

6

Kur të mbaroni, takoni Tjetër.

Për të cilësuar një llogari poste elektronike si llogaria juaj e paracaktuar

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Posta elektronike.

3

Shtypni dhe pastaj trokitni lehtë mbi Cilësimet.

4

Përzgjidhni llogarinë që dëshironi të përdorni si llogarinë e paracaktuar për

krijimin dhe dërgimin e mesazheve të postës elektronike.

5

Shenjoni kutinë e zgjedhjes për Llogaria e paracaktuar. Kutia në hyrje e

llogarisë së paracaktuar shfaqet sa herë që hapni aplikacionin e postës

elektronike.

Nëse keni vetëm një llogari poste elektronike, kjo llogari është automatikisht llogaria e

paracaktuar.