Sony Xperia SP - Gmail™‎

background image

Gmail™

Nëse keni një llogari të Google™, mund të përdorni aplikacionin Gmail™ për të lexuar

dhe për të shkruar mesazhe të postës elektronike.

1

Shihni një listë të të gjitha dosjeve të reja dhe llogarive të Gmail

2

Shkruani një mesazh të ri të postës elektronike

3

Kërkoni për mesazhe të postës elektronike

4

Përdorni cilësimet dhe opsionet

5

Lista e mesazheve të postës elektronike

Për të mësuar më shumë për Gmail™

Kur aplikacioni Gmail është i hapur, trokitni lehtë mbi dhe pastaj trokitni lehtë

mbi Ndihma.

58

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.