Sony Xperia SP - Përdorimi i një kufjeje

background image

Përdorimi i një kufjeje

Përdor pajisjet shtesë të siguruara me pajisjen tuaj ose pajisje të tjera shtesë të përputhshme

për rendimentin optimal.

Për të përdorur një kufje

1

Lidhni kufjen me pajisjen tuaj.

2

Për t'iu përgjigjur një telefonate, shtypni tastin e trajtimit të telefonatave.

3

Për të mbyllur telefonatën, shtypni tastin e trajtimit të telefonatave.

Nëse me pajisjen nuk përfshihet kufje, mund të blini një veçan.

Nëse jeni duke dëgjuar muzikë, muzika ndalon kur i përgjigjeni një telefonate dhe rifillon pasi

keni përfunduar telefonatën.