Sony Xperia SP - Përdorimi i ekranit me prekje

background image

Përdorimi i ekranit me prekje

Për të hapur ose përshenjuar një objekt

Trokitni lehtë mbi objektin.

Shënimi i opsioneve

Kutia e shënimit e shënuar

Kutia e shënimit e çshënuar

I aktivizuar

I çaktivizuar

Për të shënuar ose çshënuar opsionet

Takoni kutinë e shënimit përkatës ose shenjën pranë emrit të opsionit.

Zmadhimi

Opsionet e zmadhimit të disponueshëm varen nga aplikacioni që jeni duke përdorur.

13

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të zmadhuar

Vendosni njëkohësisht të dy gishtat në ekran dhe bashkojini bashkë (për të

zvogëluar pamjen) ose hapini (për të zmadhuar pamjen).

Kur përdorni dy gisha në ekran për të zmadhuar, është e mundshme që të zmadhoni vetëm

nëse të dy gishta janë brenda pjesës së zmadhueshme. Nëse, për shembull, dëshironi të

zmadhoni një foto, sigurohuni se të dy gishtat janë brenda pjesës së kuadrit të fotos.

Lundrimi

Lundroni duke lëvizur gishtin lart ose poshtë në ekran. Në disa faqe në Internet

gjithashtu mund të lundroni anash.

Tërheqja ose goditja lehtë nuk do të aktivizojë ndonjë gjë në ekran.

Për të lundruar

Tërhiqni ose goditni lehtë me gisht në drejtimin që dëshironi të lundroni në

ekran.

Për të lundruar më shpejt, goditni lehtë me gisht në drejtimin që dëshironi të shkoni në ekran.

14

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të lëvizur

Për kaluar më shpejt, lëvizni gishtin në drejtimin që dëshironi të shkoni në

ekran. Mund të prisni derisa të ndalojë lëvizja vetë ose mund t'a ndaloni atë

menjëherë duke takuar ekranin.

Sensorët

Pajisja juaj ka ndijorë që dallojnë si dritën, ashtu dhe afërsinë. Ndijori i dritës dallon

nivelin e dritës së mjedisit dhe e rregullon sipas tij ndriçimin e ekranit. Ndijori e

afërsisë e fik ekranin me prekje gjatë telefonatës zanore kur veshi juaj është pranë

ekranit. Kjo ju pengon të aktivizoni pa dashje funksionet e tjera në pajisjen tuaj gjatë

një telefonate.