Sony Xperia SP - Futja e tekstit duke përdorur futjen me zë

background image

Futja e tekstit duke përdorur futjen me zë

Gjatë futjes së tekstit, mund të përdorni funksionin e futjes me zë në vend të shkrimit

të fjalëve. Thjesht thoni fjalët që dëshironi të futni. Futja me zë është një teknologji

eksperimentale nga Google™ dhe është e disponueshme për një numër gjuhësh dhe

rajonesh.

Për të aktivizuar futjen me zë

1

Kur futni tekst duke përdorur tastierën në ekran ose Phonepad, takoni ose

.

2

Trokitni lehtë mbi , pastaj trokitni lehtë mbi Cilësimet e tastierës.

3

Shenjoni kutinë e zgjedhjes për Tasti shkrimit me zë i Google.

4

Shtypni për të ruajtur cilësimet tuaja. Një ikonë e mikrofonit shfaqet në

tastierën tuaj në ekran ose në Phonepad.

Për të futur tekst duke përdorur futjen nëpërmjet zërit

1

Hapni tastierën në ekran ose tastierën telefonike virtuale.

2

Trokitni lehtë mbi . Kur shfaqet , flisni për të futur tekstin. Kur të mbaroni,

trokitni lehtë përsëri mbi . Shfaqet teksti i sugjeruar.

3

Nëse është e nevojshme, modifikojeni me dorë tekstin.