Sony Xperia SP - Ekrani i kyçjes

background image

Ekrani i kyçjes

Ekrani i kyçjes është ekrani që shihni kur pajisja është e kyçur por ekrani është aktiv.

Ekrani i kyçjes mund të ketë deri në pesë panele dhe mund të shtoni një widget në

çdo panel. Më pas mund të qaseni në këto widget-e nga ekrani i kyçjes. Për shembull,

mund të shtoni widget-in Kalendari dhe një widget të postës elektronike, që të mund të

arrini të qaseni më shpejt në këto aplikacione.

Widget-i Ora vendoset sipas paracaktimit në panelin e mesit të ekranit të kyçjes.

Për të shtuar një widget në ekranin e kyçjes

1

Për të aktivizuar ekranin, shtypni pak tastin e energjisë .

2

Rrëshqisni shpejt në brendësi nga zona e sipërme majtas e ekranit derisa të

shfaqet , më pas trokitni lehtë mbi të.

3

Nëse kërkohet, futni kodin tuaj PIN, modelin ose fjalëkalimin për të shkyçur

ekranin.

4

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi widget-in që dëshironi të shtoni.

5

Ndiqni udhëzimet në ekran, nëse është e nevojshme, për të përfunduar shtimin

e widget-it.

Për të hequr një widget nga ekrani i kyçjes

1

Për të aktivizuar ekranin, shtypni pak tastin e energjisë .

2

Prekni dhe mbani widget-in që dëshironi të hiqni dhe pastaj zvarriteni për te .

Për të zhvendosur një widget në ekranin e kyçjes

1

Për të aktivizuar ekranin, shtypni pak tastin e energjisë .

2

Prekeni dhe mbajeni widget-in që dëshironi të zhvendosni dhe pastaj zvarriteni

në vendndodhjen e re.