Sony Xperia SP - Riciklimi i pajisjes tuaj

background image

Riciklimi i pajisjes tuaj

A keni një pajisje të vjetër që ndodhet diku në shtëpi? Pse të mos e ricikloni atë? Duke

bërë kështu do të ndihmoni të ripërdorim materialet dhe elementët përbërës të tij dhe

do të mbroni mjedisin gjithashtu! Mësoni më shumë në lidhje me opsionet e riciklimit

në rajonin tuaj te

www.sonymobile.com/recycle

.

119

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.