Sony Xperia SP - Aplikacioni i ndihmës

background image

Aplikacioni i ndihmës

Për të përdorur aplikacionin e Ndihmës

1

Nga ekrani i aplikacioneve, gjeni dhe trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi objektin e kërkuar të ndihmës.