Sony Xperia SP - Vizualizuesi

background image

Vizualizuesi

Vizualizuesi shton efekte vizuale te këngët tuaja gjatë riprodhimit të tyre. Efektet për

secilën këngë mbështeten në karakteristikat e muzikës. Ato ndryshojnë, për shembull,

si reagim ndaj ndryshimeve në zërin e lartë, ritmin dhe nivelin e frekuencës të

muzikës. Gjithashtu, mund të ndryshoni temën e sfondit.

Për të aktivizuar Vizualizuesin

1

Në aplikacionin "WALKMAN", trokitni lehtë mbi .

2

Trokitni lehtë mbi Vizualizuesi.

Trokitni lehtë në ekran për të kaluar në pamjen e ekranit të plotë.

Për të ndryshuar llojin e sfondit

1

Në aplikacionin "WALKMAN", takoni .

2

Takoni Vizualizuesi.

3

Takoni > Tema dhe përzgjidhni një lloj.

63

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.