Sony Xperia SP - Transferimi i muzikës në pajisjen tuaj

background image

Transferimi i muzikës në pajisjen tuaj

Ka disa mënyra për të marrë muzikë nga një kompjuter në pajisjen tuaj:

Lidheni pajisjen dhe kompjuterin nëpërmjet një kablloje USB dhe zvarrisni e lëshoni

skedarët e muzikës drejt e në aplikacionin e menaxhuesit të skedarëve në kompjuter.

Shihni

Lidhja e pajisjes tuaj me një kompjuter

në faqen 98.

Nëse kompjuteri është kompjuter personal, mund të përdorni aplikacionin Media Go™

nga Sony dhe të organizoni skedarët tuaj të muzikës, të krijoni lista dëgjimi, të

abonoheni në podkaste e të tjera. Mësoni më shumë dhe shkarkoni aplikacionin

Media Go™.

Nëse kompjuteri është Apple® Mac®, mund të përdorni aplikacionin Sony™ Bridge for

Mac për të transferuar skedarët multimedia nga iTunes në pajisjen tuaj.

Mësoni më shumë dhe shkarkoni Sony™ Bridge for Mac

.