Sony Xperia SP - Shërbimi në linjë i Music Unlimited

background image

Shërbimi në linjë i Music Unlimited

Music Unlimited është një shërbim me abonim, i cili ofron qasjen në miliona këngë
nëpërmjet lidhjes me një rrjet celular ose Wi-Fi

®

. Mund të menaxhoni dhe të

modifikoni bibliotekën personale muzikore në renë kompjuterike nga një sërë pajisjesh

ose të sinkronizoni listat e dëgjimit dhe muzikën me anën e një kompjuteri që
ekzekuton sistemin operativ Windows

®

. Për më shumë informacion, shkoni në

www.sonyentertainmentnetwork.com

.

Sony Entertainment Network me Video Unlimited dhe Music Unlimited nuk janë të

disponueshëm në çdo treg. Kërkohet abonim i veçantë. Zbatohen kushte të përgjithshme

shtesë.

Për të filluar me Music Unlimited

1

Hapni ekranin bazë të WALKMAN.

2

Trokitni lehtë mbi Music Unlimited dhe pastaj ndiqni udhëzimet në ekran për të

filluar me shërbimin Music Unlimited.

65

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.