Sony Xperia SP - Përmirësimi i tingullit

background image

Përmirësimi i tingullit

Për të përmirësuar cilësinë e zërit duke përdorur Barazuesin

1

Kur një këngë është duke u riprodhuar në aplikacionin "WALKMAN", trokitni

lehtë mbi .

2

Takoni Cilësimet > Efektet e tingullit > Përmirësimet e tingullit.

3

Për të rregulluar tingullin me dorë, tërhiqni butonat e bandës së frekuencës lart

ose poshtë. Për të rregulluar tingullin automatikisht, takoni

dhe përzgjedhni

një stil.

Për të aktivizuar tingullin shumëkanalësh

1

Kur aplikacioni "WALKMAN" është i hapur, trokitni lehtë mbi .

2

Trokitni lehtë mbi Cilësimet > Efektet e tingullit > Përmirësimet e tingullit >

Cilësimet

> Tingulli shumëkanal. (VPT).

3

Përzgjidhni një cilësim dhe pastaj trokitni lehtë mbi OK për ta konfirmuar.