Sony Xperia SP - Listat e dëgjimit

background image

Listat e dëgjimit

Në ekranin bazë të aplikacionit WALKMAN, mund të krijoni listat tuaja të dëgjimit nga

muzika që është e ruajtur në pajisjen tuaj.

Për të krijuar listat tuaja të dëgjimit

1

Hapni ekranin bazë të WALKMAN.

2

Për të shtuar një artist, album ose një këngë në një listë dëgjimi, prekni dhe

mbani emrin e artistit ose titullin e albumit apo të këngës.

3

Në menynë që hapet, trokitni lehtë mbi Shto te > Krijo listën e re të dëgjimit.

4

Futni një emër për listën e dëgjimit dhe trokitni lehtë mbi OK.

Për të krijuar një listë dëgjimi, mund të trokitni lehtë gjithashtu ilustrimin e albumit dhe pastaj

të trokitni lehtë mbi .

Për të shtuar këngë në një listë dëgjimi

1

Hapni ekranin bazë të WALKMAN.

2

Shfletoni për te kënga ose albumi që dëshironi të shtoni në një listë dëgjimi, më

pas prekni dhe mbani titullin e këngës ose të albumit.

3

Trokitni lehtë mbi Shto te.

4

Trokitni lehtë mbi emrin e listës së dëgjimit tek e cila dëshironi të shtoni albumin

ose këngën. Albumi ose kënga shtohet në listën e dëgjimit.

Për të riprodhuar listat tuaja të dëgjimit

1

Hapni ekranin bazë të WALKMAN dhe pastaj trokitni lehtë mbi Listat e dëgjimit.

2

Nën Listat e dëgjimit, trokitni lehtë mbi një listë dëgjimi.

3

Trokitni lehtë mbi një këngë për ta riprodhuar.

Për të hequr një këngë nga një listë dëgjimi

1

Në një listë dëgjimi, takoni dhe mbani titullin e këngës që dëshironi të fshini.

2

Takoni Fshi nga lista e dëgjimit nga lista që shfaqet.

Për të fshirë një listë dëgjimi

1

Hapni ekranin bazë të WALKMAN dhe pastaj trokitni lehtë mbi Listat e dëgjimit.

2

Prekni dhe mbani listën e dëgjimit që dëshironi të fshini.

3

Trokitni lehtë mbi Fshij.

4

Trokitni përsëri lehtë mbi Fshij për të konfirmuar.

Nuk mund të fshini listat e dëgjimit të paracaktuara.