Sony Xperia SP - Ekrani fillestar i WALKMAN

background image

Ekrani fillestar i WALKMAN

Ekrani fillestar i WALKMAN ju jep një pamje të përgjithshme të të gjitha këngëve në

pajisjen tuaj, si dhe të këngëve të disponueshme në Music Unlimited. Që këtu, mund

të menaxhoni albumet dhe listat tuaja të dëgjimit, të krijoni shkurtore dhe të organizoni

muzikën tuaj sipas gjendjes shpirtërore dhe ritmit me anën e kanaleve të SensMe™.

1

Listat e siguruara nga Music Unlimited

2

Këngët e reja të siguruara nga Music Unlimited

3

Listat e paraqitura të siguruara nga Music Unlimited

4

Shfletoni muzikën tuaj sipas artistit

5

Shfletoni muzikën tuaj sipas këngës

60

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

6

Shfletoni muzikën tuaj sipas albumit

7

Shfletoni të gjitha listat e dëgjimit

8

Mblidhni lidhje për te muzika dhe përmbajtja e lidhur me të që ju dhe shokët keni

bashkëndarë me anën e shërbimeve në linjë

9

Menaxhoni dhe modifikoni muzikën tuaj duke përdorur kanalet e Music Unlimited

10

Hapni riprodhuesin muzikor "WALKMAN"

Sony Entertainment Network me Video Unlimited dhe Music Unlimited nuk janë të

disponueshëm në çdo treg. Kërkohet abonim i veçantë. Zbatohen kushte të përgjithshme

shtesë.

Për të shfaqur ekranin bazë të WALKMAN

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi > .

2

Nëse ekrani bazë i WALKMAN nuk shfaqet, trokitni lehtë mbi .

Për të shtuar një shkurtore për te një këngë

1

Nga ekrani bazë i WALKMAN, shfletoni për te kënga për të cilën dëshironi të

krijoni një shkurtore.

2

Prekni dhe mbani titullin e këngës.

3

Trokitni lehtë mbi Shto si shkurtore. Shkurtorja tani shfaqet në ekranin bazë të

WALKMAN.

Nuk mund të shtoni shkurtore për te këngët nga Music Unlimited.

Për të rregulluar përsëri shkurtoret

Nga ekrani bazë i WALKMAN, prekni dhe mbani një shkurtore derisa të

zmadhohet dhe pajisja juaj të dridhet dhe pastaj zvarriteni objektin në një

vendndodhje të re.

Për të fshirë një shkurtore

Nga ekrani bazë i WALKMAN, prekni dhe mbani një shkurtore derisa të

zmadhohet dhe pajisja juaj të dridhet, dhe pastaj zvarriteni objektin te .

Mund të fshini vetëm shkurtoret që krijoni vetë.

Gjithashtu mund t'i zvarritni shkurtoret e paracaktuara te , por ato vetëm largohen nga

pamja, nuk fshihen.

Për të përditësuar muzikën tuaj me informacionin më të ri

1

Nga ekrani bazë i WALKMAN, trokitni lehtë mbi .

2

Trokitni lehtë mbi Shkarko informac. për muzikën > Nis. Pajisja juaj kërkon në

linjë dhe shkarkon ilustrimin më të fundit të disponueshëm të albumit dhe

informacionin e këngës për muzikën tuaj.

Aplikacioni SensMe™ channels aktivizohet kur shkarkoni informacionin muzikor.

Për të aktivizuar aplikacionin SensMe™ channels

Nga ekrani bazë i WALKMAN, trokitni lehtë mbi dhe pastaj trokitni lehtë mbi

Shkarko informac. për muzikën

> Nis.

Ky aplikacion kërkon një lidhje me rrjetin celular ose Wi-Fi®.

Për të fshirë një këngë

1

Hapni ekranin bazë të WALKMAN dhe pastaj shfletoni këngën që dëshironi të

fshini.

2

Prekni dhe mbani titullin e këngës, dhe pastaj trokitni lehtë mbi Fshij.

Në këtë mënyrë mund të fshini edhe albume.

61

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.