Sony Xperia SP - Bashkëndarja e muzikës

background image

Bashkëndarja e muzikës

Për të dërguar një këngë

1

Hapni ekranin bazë të WALKMAN.

2

Shfletoni për te kënga ose albumi që dëshironi të dërgoni dhe pastaj prekni dhe

mbani titullin e këngës.

3

Trokitni lehtë mbi Bashkëndaj.

4

Përzgjidhni një aplikacion nga lista dhe pastaj ndiqni udhëzimet në ekran.

Gjithashtu mund të dërgoni albume dhe lista dëgjimi në të njëjtën mënyrë.

Bashkëndarja e muzikës në Facebook™

Funksioni i muzikës së shokëve grumbullon lidhjet te muzika dhe përmbajtjen e lidhur

me muzikën që ju dhe shokët tuaj keni bashkëndarë duke përdorur Facebook™.

62

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të "Pëlqyer" një këngë në Facebook™

1

Kur kënga është duke u luajtur në aplikacionin "WALKMAN", trokitni lehtë

kopertinën e albumit.

2

Trokitni lehtë për të treguar se "Pëlqeni" këngën në Facebook™. Nëse

dëshironi, shtoni një koment në fushën e komenteve.

3

Trokitni lehtë Ndaj për ta dërguar këngën në Facebook™. Nëse kënga merret

me sukses, do t'ju vijë një mesazh konfirmimi nga Facebook™.

Për të menaxhuar muzikën nga shokët tuaj

1

Hapni ekranin bazë të WALKMAN dhe pastaj trokitni lehtë mbi Muz. e shokëve

> Të fundit.

2

Trokitni lehtë mbi një objekt për ta hapur dhe pastaj punoni me të sipas

dëshirës.

3

Trokitni lehtë mbi për të treguar se e "Pëlqeni" këngën në Facebook™. Nëse

dëshironi, shtoni një koment në fushën e komenteve.

Për të parë muzikën tuaj të bashkëndarë

1

Hapni ekranin bazë të WALKMAN dhe pastaj trokitni lehtë mbi Muz. e shokëve

> Të ndarat mia.

2

Lëvizni për te një objekt që dëshironi të hapni dhe pastaj trokiteni lehtë.

Shfaqen të gjitha komentet në lidhje me objektin, nëse ekzistojnë.