Sony Xperia SP - Telefonimi nga një mesazh

background image

Telefonimi nga një mesazh

Për t'i telefonuar dërguesit të një mesazhi

1

Nga Ekrani fillestar juaj, takoni , pastaj gjeni dhe takoni .

2

Takoni një bisedë.

3

Takoni emrin ose numrin e marrësit në krye të ekranit, pastaj zgjidhni emrin ose

numrin e marrësit nga një listë që shfaqet.

4

Nëse marrësi është ruajtur te kontaktet tuaja, takoni numrin e telefonit që

dëshironi të telefononi. Nëse nuk e keni ruajtur marrësin te kontaktet tuaja,

trokitni lehtë mbi .

Për ta ruajtur numrin e një dërguesi si një kontakt

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi dhe pastaj gjeni dhe trokitni lehtë mbi

.

2

Trokitni lehtë mbi > Ruaj.

3

Përzgjidhni një kontakt ekzistues ose trokitni lehtë mbi Krijo një kontakt të ri.

4

Modifikoni informacionin e kontaktit dhe trokitni lehtë mbi U krye.