Sony Xperia SP - Organizimi i mesazheve tuaja

background image

Organizimi i mesazheve tuaja

Për të fshirë një mesazh

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi , pastaj gjeni dhe trokitni lehtë mbi .

2

Trokitni lehtë mbi bisedën që përmban mesazhin që dëshironi të fshini.

3

Prekni dhe mbani mesazhin që dëshironi të fshini, pastaj trokitni lehtë mbi Fshij

mesazhin

> Fshij.

Për të fshirë biseda

1

Nga Ekrani fillestar juaj, takoni “ , pastaj gjeni dhe takoni .

2

Takoni , pastaj takoni Fshi bisedat.

3

Shënoni kutitë e shenjave për bisedat që dëshironi të fshini, pastaj takoni “ >

Fshij

.

Për të theksuar një mesazh

1

Nga Ekrani fillestar juaj, takoni , pastaj gjeni dhe takoni .

2

Takoni bisedën që dëshironi të hapni.

3

Në mesazhin që dëshironi të theksoni, takoni .

4

Për të hequr theksin nga një mesazh, takoni .

Për të parë mesazhet e theksuara

1

Nga Ekrani fillestar juaj, takoni , pastaj gjeni dhe takoni .

2

Takoni , pastaj takoni Mesazhet me yll.

3

Të gjitha mesazhet e theksuara shfaqen në një listë.

51

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të kërkuar për mesazhe

1

Nga Ekrani fillestar juaj, takoni , pastaj gjeni dhe takoni .

2

Takoni , pastaj takoni Kërko.

3

Futni fjalët kryesore të kërkimit tuaj. Rezultatet e kërkimit afishohen në një listë.